Huis Briers

Beschermd monument van 01-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Stokkem
Straat Rechtestraat
Locatie Rechtestraat 55-57 (Dilsen-Stokkem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72041/126.1
  • OL001850

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis Briers

Rechtestraat 55-57, Dilsen-Stokkem (Limburg)

Oorspronkelijk één geheel,circa 1850 gesplitst. De kern dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw: de rechterzijgevel is een krulgevel voorzien van smeedijzeren muurankers met krullen; gevelsteen met datering 1764; de achtergevel heeft dezelfde muurankers.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het Huis Briers.

Waarden

Het zogenaamd huis Briers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het huis Briers, met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw en aanpassingen uit de tweede helft van de 18de eeuw en het midden van de 19de eeuw, is één van de weinige behouden, visueel als dusdanig nog herkenbare resten van het historische stadsweefsel van Stokkem, dat tijdens de Loonse en Luikse periode een belangrijke versterking en een bloeiend Maasstadje was.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Oorspronkelijk één geheel van zes traveeën uit de tweede helft van de 17de eeuw met 18de- en 19de-eeuwse gevelordonnantie voor respectievelijk de rechter en de linkerhelft.
Pand nummer 55 is een enkelhuis met classicistische voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 18de eeuw (1764). De zijgevel is een Maaslandse krulgevel.
Pand nummer 57 is een dubbelhuis met voorgevelordonnantie van 1850.
Lager aanbouwsel met korfboogpoort, gedateerd 1802.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.