Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 20442   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20442

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Patersstraat 29 (Lanaken)

Twee breedhuizen die vroeger waarschijnlijk één geheel vormden, in kern opklimmend tot de 17de eeuw. De voorgevelordonnantie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Stadswoning

Patersstraat 31 (Lanaken)
Breedhuis dat vroeger wellicht één geheel vormde met het aanpalende nummer 29, in kern opklimmend tot de 17de eeuw. De voorgevelordonnantie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.