Langgestrekte hoeve

Beschermd monument van 15-03-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Kleine Brogel
Straat Groenewoudstraat
Locatie Groenewoudstraat 6 (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/115.1
  • OL002131

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte hoeve

Groenewoudstraat 6, Peer (Limburg)

De voormalige langgestrekte hoeve dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en is een goed bewaard voorbeeld van een langgestrekte Kempische hoeve.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De langgestrekte hoeve te Kleine Brogel, is beschermd als monument.

Waarden

De langgestrekte hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Meer aan straatzijde komt in de Atlas van de Buurtwegen (1845) reeds een oudere U-vormige inplanting voor, met twee vierkante elementen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het gaat hier om een goed bewaard voorbeeld van een langgestrekte Kempische hoeve met koeienstal tussen woonhuis en dwarsschuur gelegen. Het houtwerk, waaronder luiken, lateien en enkele kozijnen, bleef grotendeels behouden. Aan de overzijde van het deels gekasseide erf maakt een losstaand dienstgebouw deel uit van het hoevecomplex.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De hoeve werd haaks op de Dommel opgetrokken, in de nabijheid van drassige beemden, waar het vee makkelijk kon grazen. De typische indeling met de stal naast het woonhuis verwijst naar het Kempische gebruik het veevoer in de haard van de woning te bereiden, waarna de ketel gemakkelijk in de stal kon worden gedraaid.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.