Langgestrekte hoeve

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Heiligenbornstraat
Locatie Heiligenbornstraat 47 (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73001/115.1
  • OL001739

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte hoeve

Heiligenbornstraat 47, Alken (Limburg)

Langgestrekte hoeve met ordonnantie: stal-dwarsschuur-woonhuis, uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen en het erf van de langgestrekte hoeve.

Waarden

De langgestrekte hoeve met voorerf, bakhuis, mestvaalt en waterput is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is een historisch geëvolueerd complex, met een hoofdvolume van omstreeks 1872 en een nevenvolume van omstreeks 1913.

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De hoeve bleef bewaard als vakwerkconstructie en is in kern een typische langgevelhoeve met in elk geval extern herkenbare componenten (woonhuis, schuur en stallingen); daarbij bleven authentieke elementen bewaard als mestvaalt en waterput. Het vakwerk getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten. Als hoeve met nog afleesbare oorspronkelijke agrarische functionaliteit en als vakwerkconstructie in een ruimer lokaal bestand van vakwerkconstructies, is het complex tot slot representatief voor de aloude dorpse omvang, samenstelling en samenhang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.