Beschermd monument

Monument oorlogsslachtoffers van Eerste Wereldoorlog

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden
ID: 205   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/205

Besluiten

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Martelarenplein
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3241

Beschrijving

Het 'martelarenmonument', opgericht te Leuven ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, is beschermd als monument.Waarden

Monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Met zijn architecturale allures en uitgesproken eigentijdse vormgeving en de geslaagde integratie van het diep symbolisch geladen beeldhouwwerk vormt het "Martelarenmonument" een kwaliteitsvol oeuvre, typerend voor de periode waarin het ontstond, door zijn monumentaliteit voor het Leuvense een uniek specimen van dit soort vrijstaand beeldhouwwerk.

historische waarde

Opgericht in 1923-1925 uit eerbetoon aan de talrijke onschuldig gevallen burgerslachtoffers tijdens de augustusdagen 1914, is dit memoriaal, een gezamelijk oeuvre van architect A. De Bondt en beeldhouwer M. Wolfers, onlosmakelijk verbonden met niet alleen de Leuvense maar ook de Belgische politieke geschiedenis en bezit dit gedenkteken aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

sociaal-culturele waarde

Als herdenkingsmonument opgetrokken ten einde de oorlogsfeiten en de oorlogsslachtoffers voor de volgende generaties te vereeuwigen bezit dit monument onmiskenbaar ook een diepe gevoels- en symboolwaarde. Door zijn specifieke inplanting en monumentaal voorkomen vormt het bovendien een markant visueel herkenningspunt in het Leuvense stadsbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Monument oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

Martelarenplein zonder nummer (Leuven)
Monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar bekroond ontwerp van architect A. de Bondt. Marcel Wolfers tekende voor de monumentale sculpturale uitwerking.