Beschermd monument

De Mot

Beschermd monument van 10-08-1976 tot heden

ID: 2050   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2050

Besluiten

De Mot en Motweide
definitieve beschermingsbesluiten: 10-08-1976  ID: 1015

Beschrijving

De bescherming omvat de motteheuvel De Mot.Waarden

De Mot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Mot, motteheuvel met omliggende weide

Motstraat zonder nummer (Tongeren)
De Mot. Motheuvel met omliggende motweide.