Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee begijnenhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 20524   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20524

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Twee gelijkaardige breedhuizen, met recente ordonnanties doch oude, 17de-eeuwse, kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee begijnenhuizen

Sint-Ursulastraat 3-5 (Tongeren)
Twee gelijkaardige breedhuizen, met recente ordonnanties doch oude, 17de-eeuwse, kern.