Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gesloten hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-2004 tot heden

ID: 2055   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2055

Besluiten

Hoeves met omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 09-06-2004  ID: 4254

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeve, bestaande uit de weilanden ten zuiden van het complex en de tuin ten oosten van de verbouwde linkervleugel. De als monument beschermde hoeve maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De omgeving van de hoeve is historisch onbebouwd, ondersteunt en accentueert de oorspronkelijke functionaliteit van het complex, vormt met de bebouwing een representatief onderdeel van de dorpse bewoningsconcentratie rond de Hendrikstraat, vervolledigt en versterkt de beeldbepalende kwaliteiten van de constructie.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De omgeving van de hoeve is historisch onbebouwd, ondersteunt en accentueert de oorspronkelijke functionaliteit van het complex, vormt met de bebouwing een representatief onderdeel van de dorpse bewoningsconcentratie rond de Hendrikstraat, vervolledigt en versterkt de beeldbepalende kwaliteiten van de constructie.

volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De omgeving van de hoeve is historisch onbebouwd, ondersteunt en accentueert de oorspronkelijke functionaliteit van het complex, vormt met de bebouwing een representatief onderdeel van de dorpse bewoningsconcentratie rond de Hendrikstraat, vervolledigt en versterkt de beeldbepalende kwaliteiten van de constructie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Hendrikstraat 93 (Alken)
Gesloten hoeve, ontstaan uit een U-vormige hoeve met open zijde van het erf naar het zuidoosten.