Beschermd monument

Motweide

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden

ID: 2057   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2057

Besluiten

Vierkantshoeve met omgeving, weide rond Motheuvel en kapel Sint-Evermarus met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3893

Beschrijving

De bescherming omvat de Motweide, het weiland rond de Ruttense Mot.Waarden

De Motweide is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De Motweide, het weiland rond de Ruttense Mot, omvat samen met de winning van de Burtscheid en de Sint-Evermaruskapel, de feodale kern van het keizerlijke leen Rutten. De verschillende sites hebben een ontegensprekelijk belangrijke visuele waarde als beeldbepalend element in de Ruttense dorpskom, maar de weide heeft daarenboven een groot archeologisch potentieel.

historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De Motweide, het weiland rond de Ruttense Mot, omvat samen met de winning van de Burtscheid en de Sint-Evermaruskapel, de feodale kern van het keizerlijke leen Rutten. De verschillende sites hebben een ontegensprekelijk belangrijke visuele waarde als beeldbepalend element in de Ruttense dorpskom, maar de weide heeft daarenboven een groot archeologisch potentieel.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Mot, motteheuvel met omliggende weide

Motstraat zonder nummer (Tongeren)
De Mot. Motheuvel met omliggende motweide.