Neoclassicistisch burgerhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Kerkplein, Omstraat
Locatie Kerkplein 2, Omstraat 1-1K (Kortessem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73040/113.1
  • DL002335
  • OL001966

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch burgerhuis

Kerkplein 2, Kortessem (Limburg)

Neoclassicistisch dubbelhuis met gecementeerde voorgevel maar met een oudere 17de-eeuwse kern.

Is de omvattende bescherming van

Tuinmuur en kornoeljehaag

Kerkplein 2, Omstraat zonder nummer (Kortessem)

Lange haag van gele kornoelje en tuinmuur langs de Omstraat, uit het begin van de 20ste eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit neoclassicistisch dubbelhuis is beschermd als monument.

Waarden

Het neoklassiek dubbelhuis met 17de-eeuwse kern is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Het huis vertoont de sporen van verschillende bouwfasen. Het vormt eigenlijk een restant van een groter complex met bijgebouw(en), weergegeven op de Ferrariskaart (1771-77) en op het primitief kadasterplan (1840-44), maar duidelijk met een nog oudere, 17de-eeuwse kern, die kan worden afgeleid uit bewaarde muurankers en een steil dak. De achtergevel vertoont ook oude sporen onder de vorm van een deur en raampjes in houten kozijnen. De straatgevels zijn daarentegen volledig gecementeerd in 19de-eeuwse traditie, met schijnvoegen en grote rechthoekige muuropeningen met origineel houtwerk.

sociaal-culturele waarde

Het huis is beeldbepalend ingeplant op een straathoek in het hart van het dorp, tegenover de kerk, en kan vanaf verschillende invalshoeken in al zijn aspecten goed worden geapprecieerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.