Vastgesteld bouwkundig erfgoed

U-vormige hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
20631
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20631

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

U-vormige hoeve

Veerstraat 60 (Wellen)
Hoeve daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.