Langgestrekte vakwerkhoeve

Beschermd monument van 05-02-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Grote Brogel
Straat Oude Weyerstraat
Locatie Oude Weyerstraat zonder nummer (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/123.1
  • OL002538

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Oude Weyerstraat zonder nummer, Peer (Limburg)

De in een afgelegen landelijk kader gelegen vakwerkhoeve werd gebouwd in de tweede helft van de 19de of bij het begin van de 20ste eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Haag van mispel en haagbeuk

Oude Weyerstraat zonder nummer (Peer)

Oude haag van mispel en haagbeuk, met sporen van vlechtwerk, op de perceelsrand van het erf bij een langgestrekte vakwerkhoeve.

Beschrijving

Deze langgestrekte vakwerkhoeve te Grote Brogel, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige langgestrekte vakwerkhoeve met losse bestanddelen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve werd opgetrokken in de tweede helft van de negentiende of bij het begin van de twintigste eeuw, daar ze niet voorkomt in de Atlas van de Buurtwegen (1845).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De vrij gaaf bewaarde hoeve is een zeldzaam geworden voorbeeld van vakwerkbouw in de Limburgse Kempen. Het stijl- en regelwerk met grotendeels lemen vullingen van het langgestrekte element, met de ‘klassieke’ ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis, bleef quasi ongeschonden bewaard. De constructie werd aangebracht op een gepikte bakstenen stoel, die beter dan hout bestand is tegen opstijgend vocht. Het zadeldak heeft nog de oude Vlaamse pannen. Ook bij het noordoostelijk gelegen dienstgebouw bleven sporen van vakwerk behouden. Het huidige duivenhok werd daarentegen in cementsteen opgetrokken en werd met een typische rechte muizentand afgelijnd.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De behouden ronde gecementeerde waterput, de meidoorn-, ligustrum- en beukehagen, alsook de beschutting tegen de westenwind door linden en eikenboom zijn eveneens traditionele exponenten van de landbouwactiviteit.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.