Langgestrekte hoeve Kraaikenshof

Beschermd monument van 05-02-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Grote Brogel
Straat Kraaikenshofweg
Locatie Kraaikenshofweg 3 (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/137.1
  • OL002544

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte hoeve Kraaikenshof

Kraaikenshofweg 3, Peer (Limburg)

Deze langgestrekte hoeve, waarvan de kern teruggaat tot de 18de eeuw vertoont restanten van het in de Limburgse Kempen zeldzaam geworden stijl- en regelwerk.

Beschrijving

De langgestrekte hoeve Kraaikenshof te Grote Brogel, is beschermd als monument.

Waarden

De langgestrekte hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Blijkens de jaartalankers werd de hoeve, zogenaamd ‘Kraaikenshof’, in 1857 versteend, doch de kern dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw, daar het complex op de Ferrariskaart (1771-77) wordt aangeduid als bestaande uit drie losstaande, langgestrekte elementen, waarvan twee van west naar oost zijn georiënteerd en het derde haaks. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt een L-vormig volume voor, op de plaats van de huidige hoeve, alsook twee thans verdwenen kleine losstaande elementen ten noordoosten en ten zuidoosten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De oostelijke zijpuntgevel van de hoeve vormt een in de Limburgse Kempen zeldzaam geworden voorbeeld van stijl- en regelwerk met lemen vullingen en houten kozijnen op een stoel van baksteen en maaskeien. Verdere traditionele elementen zijn de ordonnantie van de naar het zonnige zuiden gekeerde hoeve, de verankerde baksteenbouw, het afgewolfde zadeldak met Vlaamse pannen en daklijstbalkjes, het naar de opkamer verwijzende, betraliede keldergat in de achtergevel en de rechte muizentand van het grootste dienstgebouw.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De deels gekasseide oprit, de nog voor het woonhuis aanwezige ronde bakstenen waterput en de uilengaten zijn bijkomende elementen van het aloude boerenbedrijf.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.