Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vierkanthoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20714   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20714

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Huidige bestanddelen rondom een nieuw aangelegd erf; talrijke aanpassingen in functie van nieuwe bestemming als restaurant.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vierkanthoeve

Vloeiherkstraat 14 (Wellen)
Huidige bestanddelen rondom een nieuw aangelegd erf; talrijke aanpassingen in functie van nieuwe bestemming als restaurant.