Smidse Bogman

Beschermd monument van 20-04-2006 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Kanne
Straat Avergat
Locatie Avergat zonder nummer (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73066/170.1
  • OL002390

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Smidse Bogman

Avergat zonder nummer, Riemst (Limburg)

Huis met smidse Bogman, deels onder zadeldak; deels onder lessenaarsdak. Gebouwd in mergel.

Westelijke valleiflank van de Jeker

Avergat, Meerland, Muizenberg, Tiendenberg (Riemst)

Op de Jekerhellingen met hun steile en door droge dalen versneden helling wisselen akkers, een boomgaard, schaarse houtige begroeiingen en bloemenrijke graslanden elkaar af. In dit gebied komen talrijke mergelgroeven voor. Verschillende monumenten herdenken de gevechten van 10 mei 1940.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ingang van een mergelgroeve met de restanten van een voormalige smidse met stalling.

Typisch gebruik van een holte in de mergelwand. Maakt deel uit van het woonhuis in Meerland dat op 10 mei 1940 werd gebombardeerd. In 1949 werd het huis terug opgebouwd in hergebruikte mergelblokken. Voor het huis bevinden zich restanten van stal en scheidingsmuren in hergebruikte mergelblokken. Reeds vermeld in de Atlas der Buurtwegen.

Waarden

De smidse Bogman is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Monumentale mergelwand waarin zich de toegangen tot het ondergrondse mergelstelsel situeren; gebruikt ook voor de realisatie van woningen of bergruimtes of ambachtelijke bedrijvigheden, zoals in casu een smidse.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.