Beschermd monument

Mergelwoning

Beschermd monument van 20-04-2006 tot heden
ID: 2076   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2076

Besluiten

Smidse Bogman en mergelwoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-04-2006  ID: 4465

Beschrijving

De mergelwoning te Kanne, is beschermd als monument.Waarden

De mergelwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De panden zijn 19de-eeuwse, één- en tweelagige panden van het enkel- of dubbelhuistype onder zadeldak, waarvan sommige met oudere kern, alle geheel of gedeeltelijk gebouwd in de voor de gemeente Riemst-Kanne karakteristieke kalkzandsteen mergel, herkomstig uit de plaatselijke steengroeven van Kanne en van de onmiddellijke omgeving.
Belangrijk is de zone Avergat waar de huisjes gebouwd zijn tegen de bergwand. Achter de woning bevindt zich hier een grotkelder die diende als groeve om materiaal te ontginnen voor de bouw van de er voor gelegen woning. In deze bergwand werden, achter de huizen, leef- en slaap ruimten uitgehakt, zodat men kan spreken van semi-troglodiete woningen.De kelder c.q groeve is toegankelijk via de woning en maakt er onlosmakelijk deel van uit. De huisjes zijn inwendig alle van hetzelfde type.
De gebouwen zijn meestal gewit of gekaleid met kalkmelk. Dit gebeurde uit bouwfysische (om het mergelsteenoppervlak te beschermen) en uit esthetische overwegingen. In elk geval bepalen deze mergelwoningen de eigen identiteit en het typisch karakter van dit 'witte mergeldorp'.

historische waarde

De panden zijn 19de-eeuwse, één- en tweelagige panden van het enkel- of dubbelhuistype onder zadeldak, waarvan sommige met oudere kern, alle geheel of gedeeltelijk gebouwd in de voor de gemeente Riemst-Kanne karakteristieke kalkzandsteen mergel, herkomstig uit de plaatselijke steengroeven van Kanne en van de onmiddellijke omgeving.
Belangrijk is de zone Avergat waar de huisjes gebouwd zijn tegen de bergwand. Achter de woning bevindt zich hier een grotkelder die diende als groeve om materiaal te ontginnen voor de bouw van de er voor gelegen woning. In deze bergwand werden, achter de huizen, leef- en slaap ruimten uitgehakt, zodat men kan spreken van semi-troglodiete woningen.De kelder c.q groeve is toegankelijk via de woning en maakt er onlosmakelijk deel van uit. De huisjes zijn inwendig alle van hetzelfde type.
De gebouwen zijn meestal gewit of gekaleid met kalkmelk. Dit gebeurde uit bouwfysische (om het mergelsteenoppervlak te beschermen) en uit esthetische overwegingen. In elk geval bepalen deze mergelwoningen de eigen identiteit en het typisch karakter van dit 'witte mergeldorp'.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Mergelwoning

Avergat 12 (Riemst)
Dubbelhuis, opgebouwd als een gecementeerde mergelconstructie. Achter de woning bevindt zich een grotkelder die toegankelijk is vanuit de woning

Is de gedeeltelijke bescherming van

Avergat

Avergat (Riemst)
Het Avergat is de oeroude naam van de dalwand en de aan de voet ervan lopende straat, begrensd door de zogenaamde Mosserdel en Susserdel.