Langgestrekte hoeve Aan Het Nieuwe Huis

Beschermd monument van 05-02-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Peer
Straat Ondermeel
Locatie Ondermeel 40 (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/121.1
  • OL002532

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte hoeve Aan Het Nieuwe Huis

Ondermeel zonder nummer, Peer (Limburg)

De hoeve Aan Het Nieuwe Huis werd opgetrokken in 1737, met een klassieke Kempische ordonnantie waarbij de koeienstal tussen het woonhuis en de dwarsschuur is gelegen.

Beschrijving

De langgestrekte hoeve Aan Het Nieuwe Huis te Peer, is beschermd als monument.

Waarden

De langgestrekte hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve 'Aan het nieuwe huis' werd in 1737 opgetrokken door toedoen van Gerardus Cornelissen, hetgeen blijkt uit de gevelsteen in de westelijke zijpuntgevel. De brikken werden ter plaatse vervaardigd. De rechthoekige muuropeningen dateren evenwel grotendeels uit de 19de eeuw. Volgens mondelinge mededeling zou de schapenstal in de 19de eeuw zijn aangebouwd. Op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845) is het complex in een enigszins afwijkende configuratie aangeduid.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De goed bewaarde hoeve heeft de ‘klassieke’ Kempische ordonnantie met de koeienstal gelegen tussen woonhuis en dwarsschuur. Het betreft een traditionele verankerde baksteenbouw met hardstenen lekdrempels en deels gebruik van gesinterde baksteen. De aanbouwsels achteraan vertonen de typische rechte muizentand. Het interieur heeft een driebeukige indeling.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

Onder meer de traditionele ordonnantie, de waterput, de open schouw, de opkamer, de kelder en de linden ten westen maken deel uit van het aloude Kempische boerenbedrijf.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.