Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vroeg-modernistische tweewoonst

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 20822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20822

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Tweewoonst in vroeg-modernistische stijl, door het kadaster geregistreerd in 1936.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vroeg-modernistische tweewoonst

Weg Naar As 45-47 (Genk)
Tweewoonst in vroeg-modernistische stijl, door het kadaster geregistreerd in 1936.