Torenhoeve: toren met bijhorend reservoir

Beschermd monument van 05-02-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Peer
Straat Torenstraat
Locatie Torenstraat 7 (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/122.1
  • OL002534

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Torenhoeve

Torenstraat 7, Peer (Limburg)

Het betreft een hoevecomplex bestaande uit een alleenstaande hoeve, een parallel dienstgebouw en een vierkante toren onder platte bedaking.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De toren van de zogenaamde Torenhoeve te Wijchmaal, is met het bijhorende reservoir beschermd als monument.

Waarden

De toren met bijhorend reservoir van de zogenaamde Torenhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De zogenaamde Torenhoeve gaat in kern terug tot 1784, getuige de jaartalankers van de sterk gerenoveerde woonhuisvleugel. Kort na 1900 vestigde zich hier de Luikse industrieel Eugeen Woos, die in 1909 een multifunctionele toren liet optrekken. Het parallelle dienstgebouw ten zuiden dagtekent van 1907, confer de jaartalankers. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt de hoeve voor als een langgestrekt element met noordelijke uitbouw, vergezeld van een losstaand voormalig bakhuis met oven ten oosten.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De multifunctioneel opgevatte eclectische toren van deze voormalige paardenstoeterij is een uitzonderlijk element van het complex. Hij was eertijds in gebruik als bakhuis, warmwaterreservoir en duiventil.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.