Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watermolen Het Meuleke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 20859   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20859

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De oude kern wordt aangeduid door de bewaarde erk (molensluis) - steen met de datering 1746.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Het Meuleke

Mulleke 1 (Voeren)
De oude kern wordt aangeduid door de bewaarde erk (molensluis) - steen met de datering 1746.