Hoeve Kerselaar met omgeving

Beschermd monument van 15-04-2008 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Daaleindestraat
Locatie Daaleindestraat 85 (Kortessem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73040/120.1
  • 4.01/73040/125.1
  • OL002595

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Kerselaar

Daaleindestraat 85, Kortessem (Limburg)

De hoeve Kerselaar is een vakwerkhoeve met losse bestanddelen met een 16de-eeuwse kern en restanten van een ringgracht.

Is de omvattende bescherming van

Restant van een parkje bij de Kerselaarhoeve

Daaleindestraat 85 (Kortessem)

Overblijvende grachtarmen van een oude, begin 19deeeuwse aanleg bij een 'stedenbouwkundig veroordeelde' vakwerkhoeve waarvan het herenhuis is gesloopt.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hoeve Kerselaar en de onmiddellijke omgeving met een restant van een ringgracht. Het vrijstaand bijgebouw ten noorden van de hoeve maakt geen deel uit van de bescherming.

Waarden

De hoeve Kerselaar en omgeving met inbegrip van het restant van de voormalige omgrachting (en met uitzondering van het noordelijke bijgebouw) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve Kerselaar, in het ancien régime een pachtgoed van het kartuizerklooster van Zelem, wordt al aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77), maar is veel ouder. Getuigen hiervan zijn de mergelstenen gedeelten van het woonhuis, de gebogen spanten en de overkragende kern uit de 16de eeuw en het jaartal 1723 op de schuurpoortlatei.
Van het door de Ferraris weergegeven complex met losse bestanddelen rest nog het L-vormige ensemble van woonhuis en stal, alsook de zuidelijke armen van de voorheen door de Winterbeek gevoede omgrachting. De schuur behoorde ook tot het oorspronkelijke gebouwenbestand; ze werd circa 1848 naar zijn huidige locatie verplaatst of toegevoegd

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het hoevecomplex omvat een woonhuisvleugel met haaks aansluitende stalvleugel en een vrijstaande dwarsschuur; alle onder zadeldaken met Vlaamse pannen.
De vakwerkstructuur van de woning is deels versteend. De woning heeft haar authentieke indeling en de onderkelderde opkamer behouden.
De stalvleugel bleef volledig bewaard in stijl- en regelwerk, met witgekalkte bakstenen vullingen. De schuur heeft stijl- en regelwerk met lemen vullingen en een versteende voorgevel.
Het vrijstaande bijgebouw, ten noorden van de hoeve, heeft geen waarde.

sociaal-culturele waarde

De ordonnantie en de diverse functies van de bouwcomponenten, alsook het achtererf en de omgrachting, duiden op de eeuwenlange agrarische activiteit.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.