Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wateroliemolen Wellermolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20907   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20907

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Complex van losstaande bestanddelen met woon- en molenhuis, voormalige stal en bakhuis achter het woonhuis.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wellermolen op de Herk

Molenstraat 22 (Wellen)
Complex van losstaande bestanddelen met woon- en molenhuis, voormalige stal en bakhuis achter het woonhuis.