Hoeve in vakwerkbouw

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Stoukstraat
Locatie Stoukstraat 44 (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73001/118.1
  • OL001757

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve in vakwerkbouw

Stoukstraat 44, Alken (Limburg)

Het primitief kadaster geeft op de plaats een klein volume weer. Volgens het kadaster werd in 1864 de hoeve L-vormig uitgebreid. Omstreeks 1894 evolueerde de hoeve tot het langgestrekte type.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de langgestrekte hoeve en het voorerf.

Waarden

De langgestrekte hoeve en voorerf zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is een historische constructie, die in kern mogelijks een kleiner, primitief gekadastreerd gebouw omvat, die omstreeks 1864 en 1894 werd aangepast en omstreeks 1924 zijn huidige omvang evolueerde.

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
De hoeve bleef grotendeels bewaard als vakwerkconstructie onder zadeldak met Vlaamse pannen. Het betreft een typische langgevelhoeve met extern afleesbare functies (woonhuis en stal); de erfzijdegevel omvat een typische gekoppelde woonhuis- en staldeur.
Het vakwerk getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie, waarvan in de streek vele voorbeelden bewaard bleven, in een unieke densiteit, die echter hoe langer hoe meer wordt aangetast door sloop- en bouwactiviteiten.
Als typologisch gaaf complex en als vakwerkconstructie in een ruimer bestand van vakwerkconstructies is de hoeve tot slot representatief voor de aloude dorpse omvang, samenstelling en samenhang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.