Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Weeshuis en school in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
20925
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20925

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Weeshuis en Sint-Ritaschool in art-decostijl, opgericht tijdens het interbellum naar een ontwerp van stadsingenieur Guillaume Govaerts.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Weeshuis en school in art-decostijl

Gorsemweg 55-59 (Sint-Truiden)
Weeshuis en Sint-Ritaschool in art-decostijl, opgericht tijdens het interbellum naar een ontwerp van stadsingenieur Guillaume Govaerts.