Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wolweverij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20993   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20993

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Productieruimte van één bouwlaag en vijf traveeën, door middel van muurankers gedateerd 1879. Stapel- en laadruimte: bakstenen constructie van twee bouwlagen, met poort en laaddeur.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wolweverij

Eindekenstraat 43 (Beringen)
Productieruimte van één bouwlaag en vijf traveeën, door middel van muurankers gedateerd 1879. Stapel- en laadruimte: bakstenen constructie van twee bouwlagen, met poort en laaddeur.