Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Nederokkerzeel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-02-2000 tot heden

ID
21
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21

Besluiten

Parochiekerk Sint-Stefanus: kerkhofmuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-2000  ID: 3537

Beschrijving

De dorpskern van Nederokkerzeel, zonder de Sint-Stephanuskerk en de kerkhofmuur, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Sint-Stefanuskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het driesvormig plein vóór de kerk met bescheiden dorpsbebouwing, het steegkarakter rond de kerk, samen met het dominant volume van de pastorie uit 1877 en de flankerende rode beuk vormen de karakteristieke beeld- en structuurbepalende omgevingselementen die bijdragen tot de intrinsieke waarde van kerk en haar ommuring.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Peperstraat 137 (Kampenhout)
Boerenhuis met anderhalve verdieping en zadeldak in kern daterend uit de 18de eeuw doch naderhand aangepast.


Hoeve in L-vorm

Peperstraat 123 (Kampenhout)
L-vormige hoeve met oudere kern, die een eerste maal in 1895 en onlangs een tweede maal werd aangepast.


Parochiekerk Sint-Stephanus met omringend kerkhof

Peperstraat 125 (Kampenhout)
Interessante, nu heterogene kerk, grosso modo uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw, op vrij eenvoudige plattegrond en centraal ingeplant met ommuurd kerkhof.


Pastorie Sint-Stephanusparochie

Bogaertstraat 1 (Kampenhout)
Dubbelhuis met twee verdiepingen van vijf traveeën afgedekt met zadeldak en gedateerd 1877 in een gevelsteen boven de deur.