Beschermd monument

Stadswoning Limburg

Beschermd monument van 23-05-2017 tot heden
ID: 21037   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21037

Besluiten

Woning Limburg
definitieve beschermingsbesluiten: 23-05-2017  ID: 14459

Beschrijving

Deze bescherming betreft de woning Limburg (het gehele perceel).Waarden

Het huis Limburg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

Het huis Limburg, gelegen in de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern van Leuven, bezit een archeologische waarde. Het pand, dat de verwoestingen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, bezit een bodemarchief dat minstens opklimt tot de late middeleeuwen. Er kan worden gewezen op een middeleeuwse muur in de kelder onder het achterhuis en de waarschijnlijke aanwezigheid van oude vloerniveaus en bewoningslagen in de kelders en op het perceel in zijn geheel.

architecturale waarde

Als een gaaf bewaarde stedelijke burgerwoning uit de late middeleeuwen in Leuven bezit het huis Limburg een architecturale waarde. De herkenbare historische gelaagdheid van de woning omvat een constructief skelet uit de late middeleeuwen (kelder, muren, balklagen, dakkap), bepalende aanpassingen uit de 18de eeuw in de voorgevel, achtergevel en dakkap en een historiserende pui uit 1911 naar een ontwerp van de Leuvense architect Theo Van Dormael. Door de herkenbaarheid van de verschillende bouwfasen bevat de architecturale waarde van het huis Limburg een hoge mate van authenticiteit. Daarnaast is het huis Limburg een zeldzaam voorbeeld van profane baksteenarchitectuur uit de late middeleeuwen in het historische hertogdom Brabant. De bakstenen voorgevel met blind maaswerk is een uitzonderlijke architecturale creatie van omstreeks 1400. Huisgevels die de vergelijking met de gevel van het huis Limburg kunnen doorstaan zijn schaars. In Leuven is de voorgevel van het reeds als monument beschermde huis 't Sestich (circa 1375-1425) de gelijktijdige pendant van de gevel van het huis Limburg. Andere gelijkaardige huisgevels moeten worden gezocht in Gent, Ieper (voor de Eerste Wereldoorlog) en Brugge. De architecturale waarde van het huis Limburg overstijgt het kader van de stad Leuven.

historische waarde

Als een materiële getuige van wonen in Leuven tijdens de late middeleeuwen en daarna bezit het huis Limburg een historische waarde. Samen met het huis 't Sestich is het huis Limburg een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een woonhuis van de stedelijke elite. De sinds 1429 gekende naam van het huis herinnert aan de Brabantse overwinning in de slag bij Woeringen in 1288, waarbij het hertogdom Limburg deel werd van het hertogdom Brabant. Door deze herinnering aan een beroemde episode in de geschiedenis van Brabant overstijgt de historische waarde van het pand de stad Leuven om aan te sluiten op de geschiedenis van het oude hertogdom Brabant. Gelegen in het hart van de historische stadskern, dichtbij de voormalige lakenhal (thans universiteitshal), het stadhuis en de Sint-Pieterskerk, is het huis Limburg een materieel veruitwendigde herinnering aan het middeleeuwse verleden van de stad Leuven.

ruimtelijk-structurerende waarde

Uittorenend boven de jongere gevels van de buurhuizen is de voorgevel van het huis Limburg een markant visueel ijkpunt in de gevelwand van de Naamsestraat. De prominente aanwezigheid van de voorgevel wordt versterkt door de beperkte breedte en het hellende verloop van de Naamsestraat ter hoogte van het huis Limburg, waardoor een gesloten zichtas ontstaat. Het Heilige Geestcollege, de universiteitshal en het huis Limburg zijn visueel en historisch waardevolle bakens in deze zichtas. Omwille van deze contextwaarde bezit het huis Limburg een ruimtelijk-structurerende waarde;

wetenschappelijke waarde

Het huis Limburg biedt een reële mogelijkheid tot kenniswinst over de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het huis op zich en, ruimer beschouwd, over wooncultuur, profane architectuur en het bouwbedrijf in de middeleeuwen en de nieuwe tijd, in Leuven en het oude hertogdom Brabant. De herkenbaarheid en hoge mate van authenticiteit van de bouwsubstantie bevestigen het rijke onderzoekspotentieel van het huis Limburg, dat zodoende een wetenschappelijke waarde bezit. De wetenschappelijke waarde van het huis Limburg betreft ook het achterhuis, waar onder- en bovengrondse bouwsporen bouwsubstantie uit de late middeleeuwen suggereren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Limburg

Naamsestraat 34 (Leuven)
Het Huis Limburg, later ook Het Swert Sweert genoemd, werd reeds vermeld in een schepenakte van 1429, en zou een uitgang met poort gehad hebben aan de voormalige Hevelstraat, de huidige Collegeberg.

Andere relaties

Heeft als overgangszone

Stadswoning Limburg: overgangszone

Naamsestraat 24-32, Naamsestraat 36 (Leuven)