Overgangszone

Stadswoning Limburg: overgangszone

Overgangszone van 23-05-2017 tot heden

ID: 21038   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21038

Besluiten

Woning Limburg
definitieve beschermingsbesluiten: 23-05-2017  ID: 14459

Beschrijving

Deze bescherming betreft de overgangszone bij de woning Limburg, beschermd als monument en omvat de omliggende percelen ten zuiden en ten noorden van het monument, meer bepaald de huizen Naamsestraat 24 t.e.m. 32 en 36.

De overgangszone wordt als volgt gemotiveerd:

Het huis Limburg is met zijn opvallende voorgevel en hoog diephuisvolume onder zadeldak een visueel ijkpunt in de westelijke gevelwand van de Naamsestraat tussen het Heilige Geestcollege en de universiteitshal. Deze prominente zichtbaarheid van op het openbaar domein bepaalt mee de architecturale en ruimtelijk-structurerende waarde van het huis Limburg. Met het oog op de vrijwaring van het pand als een visueel ijkpunt in het straatbeeld is een overgangszone afgebakend rond het beschermde perceel van het huis Limburg.Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Classicistisch hoekhuis

Naamsestraat 24 (Leuven)
Vermoedelijk in het laatste kwart van de 18de eeuw opgetrokken hoekhuis van drie bouwlagen onder een tentdak.


Stadswoning met winkelpui

Naamsestraat 30 (Leuven)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere kern en een vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw stammende lijstgevel.


Woon- winkelhuis Anno MDCCL

Naamsestraat 32 (Leuven)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere, vermoedelijk met het aanpalende nummer 30 gedeelde kern en een 1750 gedateerde lijstgevel.

Andere relaties

Is overgangszone van

Stadswoning Limburg

Naamsestraat 34 (Leuven)