Langgestrekte hoeve Donkxhof

Beschermd monument van 05-02-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Grote Brogel
Straat Donkshofweg
Locatie Donkshofweg 1 (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/140.1
  • OL002726

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte hoeve Donkxhof

Donkshofweg 1, Peer (Limburg)

De hoeve is vrij gaaf bewaard en vertoont nog enkele traditionele elementen, ze dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Beschrijving

De langgestrekte hoeve Donkxhof te Grote Brogel, is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Hoeve Donkxhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve werd opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw. Op de Ferrariskaart (1771-1777) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt ongeveer op dezelfde plaats reeds een oudere inplanting voor, bij eerstgenoemde kaart bestaande uit één gebouw, bij de tweede kaart uit drie losstaande elementen. De losstaande bestanddelen van de huidige hoeve zijn van latere datum.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Traditionele kenmerken van deze vrij gaaf bewaarde hoeve zijn de verankerde bak- en cementsteenbouw onder wolfs-, zadel- en lessenaarsdaken, de ordonnantie, de vlechtingen in de zijpuntgevels van de woonhuisvleugel, de overhoekse en rechte muizentanden van het parallelle dienstgebouw. Een bijkomende meerwaarde vormt het grotendeels bewaarde houtwerk. Voor het woonhuis bevinden zich verder de typische gecementeerde stoep, kasseien en maaskeien.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De behouden beukenhagen, boomgaard, lindebomen (ter bescherming tegen de westenwind), mestvaalt, ronde gecementeerde waterput en mogelijk bakhuis zijn eveneens traditionele exponenten van landbouwactiviteit. De hoeve is mooi gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en maakt deel uit van de ankerplaats van de Vallei van de Abeek stroomopwaarts van Bocholt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.