Classicistisch landhuis

Beschermd monument van 28-06-2017 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Generaal Lemanlaan
Locatie Generaal Lemanlaan 151 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/31005/132.1
  • 4.01/31005/2203.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Landhuis met park

Generaal Lemanlaan 151, Brugge (West-Vlaanderen)

Het voormalige landhuis is een vrijstaand gebouw gelegen te midden van een omvangrijk en grotendeels ommuurd perceel met vooraan en achteraan een parkachtige tuinaanleg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft het voormalig landhuis (enkel het gebouw).

Waarden

Het voormalig landhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het voormalig landhuis is een representatief en kenmerkend voorbeeld van een buitenhuis gebouwd tussen 1809 en 1830 in het toen nog schaars bebouwde dorpscentrum van Assebroek. Het voormalig landhuis getuigt van de luxueuze levensstijl van de gegoede burgerij die zijn stempel heeft gedrukt op het bouwkundig erfgoed in de Brugse rand.

architecturale waarde

Het landhuis vormt een gaaf bewaard en zeldzaam voorbeeld van een buitenhuis in een sobere empirestijl uit het eerste kwart van de 19de eeuw, gelegen in het dorpscentrum van Assebroek. De typerende, symmetrisch opgebouwde gevel is voorzien van een centrale inkomtravee, die als risaliet is uitgewerkt en benadrukt wordt door de imitatievoegen. De gevel is opengewerkt met voor de empirestijl typerende rondboogvensters. De sterke symmetrie van de buitengevel herhaalt zich in het interieur. Het interieur bevat een aantal stijltyperende elementen in directoire- en empirestijl, die rijk is voor een landhuis en daarom ook uitzonderlijk. De inkomhal met witte en zwarte natuursteenvloer bewaart een opmerkelijke wandnis die opgesmukt is met ornamentiek, kenmerkend voor de directoirestijl. De salons op de begane grond bewaren marmeren schouwen geflankeerd door ingemaakte kasten. Het rechter salon bewaart, onder het deels verlaagd plafond, een rozet van vrij grote omvang opgebouwd uit empireelementen zoals onder meer palmetten. De traphal, verscholen achter de beeldnis, is voorzien van een halfcirkelvormige trap met kenmerkende opgaande slingerbeweging, strak gevormde trappaal, ronde balusters en handgreep, en wanden voorzien van marmerimitatie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.