Beschermd cultuurhistorisch landschap

Oude Denderloop

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
21073
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21073

Besluiten

Oude Denderloop
opheffingsbesluiten: 17-07-2017  ID: 14493

Beschrijving

Deze bescherming betreft het landschap van de Oude Denderloop te Dendermonde. Op 21 maart 2017 werd de oorspronkelijke bescherming van 11 oktober 1985 voorlopig gedeeltelijk opgeheven omwille van het algemeen belang. Op 17 juli 2017 werd deze gedeeltelijke opheffing definitief.Waarden

De Oude Denderloop is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude Denderloop

Kasteelstraat , Noordlaan , Papiermolenstraat , Sint-Jorisgilde , Tragel (Dendermonde)
De Oude Denderloop bevindt zich tussen de oude Dendermonding en de Nieuwe Denderloop. Deze natuurlijke waterloop loopt dwars door het centrum van Dendermonde en vormt een illustratie van de middeleeuwse bloei van de stad, gelegen aan de samenloop van Dender en Schelde.

Is de omvattende bescherming van

Oude Sas

Sas zonder nummer (Dendermonde)
In 1667-1669 werd op de Dender in het centrum van de stad een sas met vier nieuwe domaniale watermolens opgericht, ter vervanging van de sluizen en de vernielde molens van de Ooie-Nieuwburcht.