Overgangszone

Danszaal Bristol: overgangszone

Overgangszone van 22-09-2017 tot heden
ID: 21128   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21128

Besluiten

Danszaal Bristol met overgangszone
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-2017  ID: 14508

Beschrijving

Deze bescherming betreft de overgangszone bij de danszaal Bristol.

De afbakening van de overgangszone wordt als volgt gemotiveerd: "De als monument voorgestelde Danszaal Bristol is gelegen binnenin het bouwblok achter de bebouwing aan de Hundelgemsesteenweg en de Weldadigheidstraat. Om een goede toegankelijkheid van de voormalige danszaal en de ontsluiting van de erfgoedwaarden te garanderen zijn de delen van het perceel waarop de voormalige danszaal is gelegen die grenzen aan de straatzijde aangeduid als overgangszone. Het betreft meer bepaald de zone tussen de als monument voorgestelde danszaal en de Hundelgemsesteenweg enerzijds en de zone tussen de als monument voorgestelde danszaal en de Weldadigheidstraat anderzijds."Aanduiding van

Is de bescherming van

Danszaal Bristol

Hundelgemsesteenweg 173-175, Weldadigheidstraat 10 (Gent)
Woonhuis met achteringelegen danszaal, ontworpen in 1925 door A. Meuleman. Het interieur van de danszaal is volledig bekleed met betegeling door Maison Helman Céramiques d’Art. In 1932 werd de danszaal omgevormd tot cinema onder de naam 'Agora Palace', nadien 'Ciné(ma) Agora'. Vanaf 1969-1970 werd de voormalige danszaal uitgebaat als buurtsupermarkt 'Discount Profi', terwijl in het woonhuis/handelspand 'Café Bristol' was ondergebracht.


Andere relaties

Is overgangszone van

Danszaal Bristol

Hundelgemsesteenweg 173-175, Weldadigheidstraat 10 (Gent)