Beschermd monument

Duitse artillerieobservatiepost

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden
ID: 21137   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21137

Besluiten

Duitse artillerieobservatiepost
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-2017  ID: 14520

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Duitse observatiepost in weide achter boerderij Steenstraat 1 (enkel de constructie op zich).Waarden

De Duitse artillerieobservatiepost uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De artillerieobservatiepost vormt een zeldzaam bewaarde historische getuige van de rol van de artillerie tijdens de oorlog en meer bepaald van het belang van observatie ten behoeve van deze artillerie. De historische context van de observatiepost is veelbetekenend: net zoals doorgaans het geval was, werd de observatiepost niet opgetrokken in een stelling, maar bij een hoeve tussen twee stellingen in. Hoevegebouwen en andere militaire infrastructuur maakten het voor de vijand moeilijk om de observatiepost te herkennen, wat verklaart waarom deze observatiepost niet op geallieerde militaire stafkaarten werd aangeduid. In deze omgeving werden wel meerdere gelijkaardige observatieposten opgetrokken, maar enkel onderhavig exemplaar is zo gaaf bewaard. Deze constructie kan dus als representatief voorbeeld gelden.

architecturale waarde

Op typologisch vlak betreft het een zeldzaam en gaaf bewaarde artillerieobservatiepost, met twee boven en achter elkaar geplaatste observatiegleuven. Voor observatieposten ten behoeve van de artillerie bleek directe waarneming via observatiegleuven aan frontzijde noodzakelijk. Deze observatiegleuven waren echter heel kwetsbaar aangezien de vijand actief op zoek ging naar dergelijke observatieposten. Vandaar dat deze observatiegleuven bovenaan bijkomend met stalen profielen werden versterkt. Het betreft een hoge betonnen post uit twee verdiepingen, vervaardigd uit gewapend beton. De artillerieobservatiepost is gaaf bewaard en bevat specifieke authentieke aankledingselementen zoals houten beplanking en klimijzers in de mangaten.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse artillerieobservatiepost

Steenstraat zonder nummer (Gistel)
Duitse observatiepost in weide achter boerderij Steenstraat 1, ten noordwesten van het dorpscentrum van Zevekote. Het betreft een betonnen observatiepost voor de artillerie. De observatiepost staat op een Duitse stellingenkaart vaangeduid als 'A.B.U.' ('Artillerie Beobachtung Unterstand').