Beschermd monument

Duitse mitrailleurspost

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden
ID: 21138   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21138

Besluiten

Duitse mitrailleurspost
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-2017  ID: 14521

Beschrijving

Deze bescherming betreft de meest oostelijke van twee Duitse bunkers, gelegen op adres Zevekotestraat 103.Waarden

De Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De mitrailleurspost heeft een belangrijke historische waarde, als getuige van de manier waarop de Flandern I Stellung was ingericht. In het Marinegebiet was de Flandern I Stellung namelijk georganiseerd met opeenvolgende steunpunten. Onderhavige mitrailleurspost was één van de vier mitrailleursposten van het steunpunt 17. In een poging om de bunkers te camoufleren tegen luchtobservatie, werden zadeldaken op deze bunkers gesuggereerd. De historische contextwaarde van deze bunker is dus van groot belang.

architecturale waarde

Op typologisch vlak betreft het een zeldzaam en gaaf bewaarde mitrailleurspost met een opvallend sterk uitgewerkt concept. Vooral de uitwerking van de achterzijde van de mitrailleurspost is vernuftig te noemen: de schuin aflopende vlakken bij de trappenpartij en de borstwering, de ingewerkte nissen, de gebogen vormen van de zijlingse borstweringen, enzovoort zijn uitermate zeldzaam en verschillen sterk ten aanzien van de doorgaans eenvoudige, functionele vormgeving bij betonnen verdedigingswerken uit de Eerste Wereldoorlog. De mitrailleurspost heeft aldus een belangrijke architecturale waarde.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse mitrailleurspost

Zevekotestraat 103 (Gistel)
Eén van twee Duitse bunkers, gelegen op adres Zevekotestraat 103, op ongeveer een kilometer ten zuidwesten van de kerk van Zevekote, net ten oosten van het Klein Bazelaargeleed. Ze behoorden tot het steunpunt 17 binnen de 'Flandern I Stellung'.