Beschermd monument

Duitse commandopost Lord Farm

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden
ID: 21141   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21141

Besluiten

Duitse commandopost Lord Farm
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-2017  ID: 14524

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Duitse commandopost uit de Eerste Wereldoorlog (enkel de constructie zelf), opgetrokken bij een boerderij die op Britse militaire stafkaarten aangeduid werd met 'Lord Farm'.


Waarden

De Duitse commandopost 'Lord Farm' uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze bunker heeft een belangrijke historische waarde als Duitse commandopost uit de Eerste Wereldoorlog, die in het najaar van 1917 is opgetrokken als onderdeel van een stelling die eerst met Flandern III Stellung werd aangeduid, vanaf eind november 1917 als Flandern I Stellung. De commandopost was aanvankelijk geconcipieerd als Divisionsgefechtsstand, later als Regimentsgefechtsstand. Door haar inplanting net achter hoevegebouwen en door efficiënte camouflage was de bunker heel moeilijk waarneembaar vanuit de lucht. De historische contextwaarde is dan ook belangrijk. Deze commandopost werd tijdens het geallieerde Bevrijdingsoffensief veroverd op 1 oktober 1918 door de Royal Scots. Nadien werd de hij gebruikt als commandopost voor Britse brigades. De bunker is vereeuwigd op een aquarel van de Schotse militair F.T. Hodges, onder de noemer Pill-box near Ledeghem. Dat een bewaarde bunker iconografisch is vastgelegd in een bewaard schilderij, is een zeldzaamheid.

architecturale waarde

Als typologisch unieke en gaaf bewaarde Duitse commandopost uit de Eerste Wereldoorlog. De commandopost bestaat uit een gang, drie kamers en een observatiepost die via een mangat te bereiken was. De commandopost was mooi afgewerkt, met een gebold dak en toegangen en een gang die bovenaan met een segmentboog zijn afgewerkt. Enkele authentieke elementen zoals de klimijzers, het gegolfd plaatijzer van het type Heinrich en houten restanten zijn bewaard.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse commandopost

Industrieweg zonder nummer (Ledegem)
Duitse commandopost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken bij een boerderij die op Britse militaire stafkaarten aangeduid werd met 'Lord Farm'. De constructie lag op het tracé van de 'Flandern I Stellung' die na de Derde Slag bij Ieper (31 juli – 10 november 1917) werd aangelegd.