Beschermd monument

Duitse bunker Limber Farm

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden

ID: 21142   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21142

Besluiten

Duitse bunker Limber Farm
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 29-09-2017  ID: 14525

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Duitse bunker 'Limber Farm' (enkel de constructie op zich).Waarden

De Duitse bunker Limber Farm uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De bunker, die bij de hoeve is opgetrokken die bij de Britten gekend was als 'Limber Farm', getuigt van de enorme militaire infrastructuur die tijdens de Eerste Wereldoorlog in en rond Menen werd opgetrokken. Menen functioneerde als logistieke draaischijf voor het front en als plaats waar duizenden militairen tijdens de oorlog verbleven. Stellingen met talrijke bunkers ten westen en noorden van de stad maakten deel uit van het enorme verdedigingswerk dat hier in het Duitse hinterland werd uitgebouwd. In en rond de stad werd onder meer zwaar spoorweggeschut opgesteld. Deze bunker is onmiskenbaar opgetrokken in functie van de nabijgelegen spoorlijn. De historische contextwaarde is dus hoog. De bunker zou namelijk bedoeld zijn als opslagplaats voor munitie voor spoorweggeschut, wat de bijkomende beschermende maatregelen voor de afdekking van de bunker kan verklaren.

architecturale waarde

Typologisch gezien betreft deze bunker een uniek voorbeeld van een Duitse bunker, waarbij men op een betonnen bunker een bijkomende betonnen afdekking heeft gelegd, met er tussen een laag zand of aarde. Op die manier probeerde men de impact van inslaande projectielen op te vangen: de bovenste betonnen laag diende de schok te breken, terwijl de laag aarde of zand kon fungeren als compressielaag. Door de schuine afwerking van de bijkomende betonnen laag poogde men de kans op voltreffers te verlagen.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd;

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrjjpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak,


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse bunker 'Limber Farm'

Moorselestraat zonder nummer (Menen)
Naar verluidt Duitse munitiebunker uit de Eerste Wereldoorlog, in 1917 opgetrokken door Russische krijgsgevangenen bij een hoeve die door de Britten werd aangeduid met 'Limber Farm'. Deze hoeve lag net ten noordoosten van de kruising van de spoorlijnen Kortrijk-Menen en Menen-Roeselare.