Beschermd monument

Duitse mitrailleurspost Dode Kreek

Beschermd monument van tot heden

ID
21146
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21146

Besluiten

Duitse mitrailleurspost Dode Kreek
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-2017  ID: 14529

Beschrijving

Deze bescherming betreft de betonnen militaire constructie in een weide net ten oosten van de Dode Kreek (enkel de constructie op zich).Waarden

De Duitse mitrailleurspost Dode Kreek uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Duitse mitrailleurspost aan de Dode Kreek bezit een belangrijke historische waarde, als bewaarde mitrailleurspost die opgetrokken was in de Duitse frontlijn. Vooral de indrukwekkende omvang is zeldzaam: er zijn geen andere Duitse mitrailleursposten van dergelijke omvang in de eerste verdedigingsstelling gekend. Het optrekken van betonnen constructies in de frontlijn was alleen al omwille van logistieke redenen een bijzonder moeilijke klus. Vandaar dat er voor de bouw van deze grote constructie gekozen werd voor betonstenen. De historische context van de mitrailleurspost is dus van groot belang. De constructie werd efficiënt gecamoufleerd tegen luchtobservatie, want zij is moeilijk te herkennen op militaire luchtfoto's.

architecturale waarde

Typologisch gezien betreft het een unieke betonnen constructie, met indrukwekkende afmetingen. Door zijn breedte en de apsisvormige uitsprong aan frontzijde doet de constructie denken aan een vestingwerk met bastion. Opvallend zijn de schietopeningen rondom rond de constructie.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse bunker Dode Kreek

Rattevallestraat zonder nummer (Middelkerke)
Grote Duitse bunker, opgetrokken langs de Duitse '1. Stellung' ('Tranchée de la Branche' genoemd op geallieerde stafkaarten) ter hoogte van de Groot-Noord-Nieuwlandpolder.