Beschermd monument

Duitse bunker Vierkaven

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden
ID: 21149   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21149

Besluiten

Duitse bunker Vierkaven Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-2017  ID: 14532

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Duitse militaire post (enkel de constructie op zich), opgetrokken bij het voormalige station Vierkaven.


Waarden

De Duitse bunker Vierkaven uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De bunker aan Vierkavenhoek heeft een belangrijke historische waarde omwille van haar inplanting ter hoogte van het strategisch belangrijke kruispunt van de spoorlijn 64 met de baan Moorslede-Roeselare. Deze spoorlijn tussen Ieper en Roeselare vormde voor het Duitse Vierde Leger een essentiële verbinding voor de aanvoer van manschappen, materieel, munitie en bevoorrading vanuit Roeselare richting front. Rond de halte Vierkaven ontwikkelde zich belangrijke infrastructuur, zoals munitie- en andere depots, een geniepark, spoorwegaftakkingen, barakken, enzovoort. Halte Vierkaven vormde onder meer tijdens de Derde Slag bij Ieper de laatste halte vóór het front bij Passendale. De historische contextwaarde is dan ook hoog. De bunker bij Vierkavenhoek is representatief voor de vele Duitse bunkers die tijdens de Eerste Wereldoorlog in deze regio zijn opgetrokken. Alleen al op de wijk Vierkavenhoek is er sprake van tien bunkers, waarvan enkel onderhavige bunker is bewaard. Net ten oosten van de kruising spoorlijn 64 met de baan Moorslede-Roeselare liep de Flandern I Stellung. Deze stelling, opgetrokken met vele bunkers, prikkeldraadhindernissen en mitrailleursnesten, was niet voltooid toen het geallieerde Bevrijdingsoffensief eind september 1918 van start ging. De geallieerden hadden echter de sterkte van deze stelling grondig onderschat, waardoor de verovering van deze stelling heel veel bloedvergieten zou kosten. De Flandern I Stellung werd voor het eerst in de omgeving van deze bunker bij Vierkavenhoek binnengedrongen, door het Belgische 2de Regiment Grenadiers op 30 september 1918. Tijdens de volgende dagen en weken zouden in deze omgeving nog bittere gevechten geleverd worden, met een hoge tol aan mensenlevens. De bewaarde bunker bij Vierkaven vormt voor deze regio een belangrijke authentieke getuige van de enorm sterke Duitse verdediging die hier was opgetrokken en de bijzonder zware gevechten die hier eind september en begin oktober 1918 geleverd werden.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen. voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de· hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse bunker Vierkaven

Roeselaarsestraat zonder nummer (Moorslede)
Duitse militaire post, opgetrokken bij het voormalige station Vierkaven.