Beschermd monument

Duitse bunker Sinner Farm

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden

ID: 21150   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21150

Besluiten

Duitse bunker Sinner Farm
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-2017  ID: 14533

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Duitse bunker ‘Sinner Farm’ (enkel de constructie op zich).Waarden

De Duitse bunker 'Sinner Farm' uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een typische Duitse bunker, die in het najaar van 1917 werd opgetrokken in het Duitse hinterland, tussen twee stellingen in. In de omgeving van deze hoeve, die op Britse stafkaarten werd aangeduid met Sinner Farm, waren barakkenkampen ingericht en stond artillerie opgesteld. De contextwaarde van het Duitse hinterland is dus van groot belang. Het betreft een Einheitsunterstand, een standaardtype bunker dat vanaf het najaar van 1917 massaal werd opgetrokken in de verderaf gelegen Duitse stellingen. Dergelijke type bunker kon voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt: als manschappenverblijf, als commandopost, als mitrailleurspost, enzovoort. Deze bunker is wellicht ten behoeve van artillerie-eenheden opgericht.

architecturale waarde

De bunker heeft een belangrijke architecturale waarde, als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een Einheitsunterstand. Typerende kenmerken van dergelijk standaardtype zijn de richel met trap tussen de twee toegangen aan de achterzijde, de gang met nis en de twee rechthoekige ruimtes. Bij deze bunker werden gebogen gegolfde plaatijzers gebruikt voor de overspanning van de binnenruimtes, waardoor deze bunker representatief is voor gelijkaardige Einheitsunterstände die opgetrokken zijn aan de hand van Wellblechbogen. Authentieke elementen, zoals een deel van de houten beplanking en het houten verlichtingsnisje, zijn mooi bewaard.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Groeten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse bunker Sinner Farm

Waterstraat zonder nummer (Moorslede)
Duitse bunker bij een hoeve die op Britse stafkaarten werd aangeduid met ‘Sinner Farm’.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve, bunker en kapel

Waterstraat 80 (Moorslede)
Semi-gesloten hoeve met U-vormige opstelling van de lage, gebouwen van donkere baksteen opgesteld rondom een onverhard erf; centraal grasperk, waarschijnlijk voormalige vaalt. Achter het boerenhuis in het populierenbosje, betonnen Duitse 'twee-kamerbunker' van de Eerste Wereldoorlog. Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1842), evenwel met een andere opstelling.