Duitse bunker

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Rumbeke
Straat Moorseelsesteenweg
Locatie Moorseelsesteenweg 207 (Roeselare)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/36015/102.1
  • 4.01/36015/719.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Duitse bunker

Moorseelsesteenweg 207, Roeselare (West-Vlaanderen)

Duitse bunker behorende tot de 'Artillerie-Schütz-Stellung', wellicht in het begin van 1918 opgetrokken.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Duitse bunker behorende tot de 'Artillerie-Schütz-Stellung' (enkel de constructie op zich).

Waarden

De Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze Duitse bunker is opgetrokken als onderdeel van de Artillerie-Schutz-Stellung, een artilleriestelling die op zijn beurt deel uitmaakte van de Flandern I Stellung uit 1918. In de omgeving van de bunker was heel wat militaire infrastructuur aanwezig, waaronder barakken, een munitiedepot, sporen en andere bunkers. De contextwaarde is dus hoog.

architecturale waarde

Typologisch betreft het een zogenaamde Einheitsunterstand, met een zeldzaam uitgewerkt observatiegedeelte. Deze bestaat meer bepaald uit een vijfhoekig mangat met diepe verticale uitsparingen, die wellicht dienden voor het verankeren van een pantserplaat. Deze observatiepost was vanaf de opvallend brede gang van de bunker toegankelijk via een draaitrapje, wat ook zelden voorkomt.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.