Erfgoedlandschap Krankhoeve

Erfgoedlandschap van 24-11-2016 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bonheiden, Putte
Deelgemeente Bonheiden, Putte, Rijmenam
Straat
Locatie Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Putte (Putte)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.09/12005/102.1

Besluiten

Is de omvattende aanduiding van

Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Putte (Putte)

Deze ankerplaats ligt ten noorden van het dorpscentrum van Bonheiden. De centraal gelegen, door grachten en greppels ontwaterde, vallei van de Bruine Beek wordt begrensd door een stuifzandrug in het zuiden en hoger gelegen gronden in het noorden. Het betreft een gaaf bewaard kleinschalig vallei landschap bestaande uit een mozaïek van open (weilanden, akkers, sportterreinen), halfopen (ruigten) en gesloten (bossen) structuren met een zeer geringe bebouwingsdichtheid en een netwerk van lineaire beplantingen (bomenrijen, houtkanten, hagen, historische dreven). Rondom de bewoningskernen en de historisch waardevolle Krankhoeve getuigen van plaggenbodems van oude landbouwtechnieken op zandige bodems. Samen met het kasteel van Berentrode en het gaaf bewaarde beboste kasteeldomein van Zellaer, vormt dit landschap een aantrekkelijk esthetisch geheel.

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Krankhoeve werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar' bij gemeentelijk RUP 'Erfgoedlandschap Krankhoeve'. Het RUP ‘Erfgoedlandschap Krankhoeve’ is een herziening van het RUP ‘Krankhoeve’.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.