Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 21227   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21227

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Moorselestraat nr. 91. Modernistische villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkelhuis met parement van rode baksteen geaccentueerd door gecementeerde muurbanden. Rechthoekige deur in verdiept portaal.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Moorselestraat 91 (Menen)
Moorselestraat nr. 91. Modernistische villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkelhuis met parement van rode baksteen geaccentueerd door gecementeerde muurbanden. Rechthoekige deur in verdiept portaal.