Langgestrekte hoeve

Beschermd monument van 05-02-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Peer
Straat Molhemstraat
Locatie Molhemstraat 73 (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/124.1
  • OL002717

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte hoeve

Molhemstraat 73, Peer (Limburg)

Hoeve met ordonnantie: woonhuis met enkelhuisopstand-stal-dwarsschuur, van 1882.

Beschrijving

De langgestrekte hoeve te Peer, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige langgestrekte hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ondanks het feit dat de voormalige hoeve door jaartalankers 1882 is gedateerd, komt in de Atlas van de Buurtwegen (1845) op deze plek al een langgestrekte hoeve voor, waaruit men kan besluiten dat het complex mogelijk in kern teruggaat tot de eerste helft van de 19de eeuw en de jaartalankers mogelijk naar een latere verbouwing verwijzen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Traditionele kenmerken van de vrij gaaf bewaarde voormalige hoeve zijn de verankerde bak- en cementsteenbouw, de "klassieke" ordonnantie, het zadeldak, de rechte muizentanden, de gecementeerde plint, de vlechtingen, top- en schouderstukken.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

Een oude linde en een oude beuk zorgen voor beschutting ten westen en maken deel uit van het agrarische geheel. De hoeve ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in de ankerplaats van de Valleien van de Dommel en de Bollisserbeek, vlakbij beschermd landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.