Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Martelarenplein en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-10-1997 tot heden

ID: 213   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/213

Besluiten

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Martelarenplein
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3241

Beschrijving

Het Martelarenplein en de onmiddellijke omgeving van het plein ter hoogte van de Tiensevest en de Diestsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.Waarden

Het Martelarenplein is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Door hun stilistisch nog vrij homogene opeenvolging van onderling geïndividualiseerde gevels, met al of niet kenmerkende variërende topconstructies, nadrukkelijk uitgewerkte registers of verticale geledingen, rijke geveldetailleringen en contrasterend traditiegetrouw materiaalgebruik, vormen deze gevelwanden een harmonisch architecturaal ensemble, opgevat als een pittoresk evenwel ingehouden decorum, met een bijzonder representatief karakter en van hoge esthetische en architectonische kwaliteit.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: Aangelegd en bebouwd in de jaren 1840 in functie van de inplanting 'extra muros' van het eerste stationsgebouw vormt het Martelarenplein met het aansluitende Tiensevestgedeelte tot aan de Diestsestraat, een markant voorbeeld van 19de-eeuws stedenbouwkundig totaalconcept, voor Leuven bovendien getuigend voor de ingrijpende urbanisatie in het toenmalige stadsweefsel volgens het aanlegplan van stadsarchitect F. Laenen.
Met haar karakteristieke planmatige uitleg en haar concept van regelmatige volgens rechthoekig patroon opgestelde bouwblokken, aangehouden tijdens de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog, fungeert het Martelarenplein tot op heden als een type-voorbeeld van 19de-eeuwse neoclassicistische pleinaanleg.
Architectuurhistorisch vormen de in 1916-1925 herbouwde pleinen straatwanden een karakteristiek en nog vrij authentiek bewaard straatbeeld in zogenaamde 'wederopbouwstijl', gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur waarbij teruggegrepen wordt naar vormvoorbeelden uit de regionale bouwtraditie, al of niet in een geïnterpreteerde vorm of met inbreng van eigentijdse elementen.

sociaal-culturele waarde

Door hun specifieke inplanting en hun karakteristieke wederopbouwarchitectuur vormt de bebouwing van de pleinsite en het belendende vestgedeelte een beeldbepalende schakel in de Leuvense vestenstructuur en een prestigieuze omkadering van het stationsgebouw, door hun exclusieve horeca- en handelsfuncties hierop overigens afgestemd en visueel ondersteund door de geveldetailleringen en de benedenordonnanties.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-14, 15, Tiensevest 2-22 (Leuven)
Bij de wederopbouw na 1914 werd er niet geopteerd voor een herstel of kopiëren van het vooroorlogse, neoclassicistische architecturale uitzicht. De nieuwe, naoorlogse bebouwing werd opgetrokken in de zogenaamde wederopbouwstijl, gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur met integratie van eigentijdse en gefantaseerde bouwelementen.


Is de omvattende bescherming van

Afgeschuind hoekpand

Diestsestraat 252-254 (Leuven)
Markant afgeschuind hoekpand met neo-Vlaamserenaissance-uitzicht, ontworpen door architect C. Goemans.


Heropgebouwd café en hotel

Tiensevest 16, 20-22 (Leuven)
Drie panden van drie bouwlagen en drie traveeën onder mansarde- of zadeldak met café-inrichting op de begane grond, gebouwd door architect A. Stevens in de periode 1915-1924.


Heropgebouwde cafés

Tiensevest 12, 18 (Leuven)
Drie bouwlagen hoge wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de traditionele bouwtrant, gebouwd in 1921 en 1924.


Monument oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

Martelarenplein zonder nummer (Leuven)
Monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar bekroond ontwerp van architect A. de Bondt. Marcel Wolfers tekende voor de monumentale sculpturale uitwerking.


Wederopbouwburgerhuis

Tiensevest 14 (Leuven)
Burgerhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak, met horecafunctie op de begane grond, in cartouches 1920 gedateerd en ontworpen door architect C. Goemans.


Wederopbouwburgerhuizen

Tiensevest 2-6, 10 (Leuven)
Wederopbouwpanden gebouwd 1920 en 1922, drie bouwlagen onder mansardedak, met gevelopstanden geïnspireerd op de classicerende barokstijl en gekenmerkt door een contrasterende materiaalverwerking.