Geboortehuis van J. Moris

Beschermd monument van 05-02-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Peer
Straat Mgr. Morisstraat
Locatie Mgr. Morisstraat 3 (Peer)
Alternatieve naam Langgestrekte hoeve

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72030/125.1
  • OL002719

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geboortehuis van J. Moris

Mgr. Morisstraat 3, Peer (Limburg)

Alleenstaande langgestrekte hoeve met ordonnantie: stal-dwarsschuur-stal-woonhuis met dubbelhuisopstand; gebouw in 1881.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De langgestrekte hoeve te Peer, tevens het geboortehuis van J. Moris, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige langgestrekte hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De langgestrekte hoeve werd opgetrokken in 1881.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Traditionele kenmerken van de vrij gaaf bewaarde hoeve zijn de bouwwijze als verankerde bak- en cementsteenbouw, de deels van Vlaamse pannen voorziene zadeldaken, de gecementeerde plint en de overhoekse muizentanden. Het behouden houtwerk en dito innerlijke structuur vormen een extra meerwaarde.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De drie voor beschutting zorgende linden ten noordwesten en de beukenhaag maken integraal deel uit van de agrarische bedrijvigheid. De hoeve ligt in open wei- en akkerland in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.