Beschermd monument

Hoeve Valik

Beschermd monument van 15-04-2008 tot heden
ID: 2145   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2145

Besluiten

Watermolen Luimertingenmolen en omgeving, hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2008  ID: 4522

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen behorend tot de Valikhoeve.Waarden

De zogenaamde Valikhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en bestaat aldaar uit twee parallelle losstaande componenten. In de Atlas van de Buurtwegen (1840-44) bestaat ze uit vier elementen, samengevoegd tot een semi-gesloten complex. Behalve enkele wijzigingen in volume, is de totaalconstellatie behouden gebleven.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De Valikhoeve is een U-vormig vakwerkcomplex onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Het complex bestaat uit een poortvleugel, woonhuisvleugel en (verbouwde) stalvleugel. De erfzijdegevel van het woonhuis is versteend circa 1860.
Ten zuiden bleef een klein gedeelte van de oorspronkelijke dwarsschuur bewaard.

sociaal-culturele waarde

De ordonnantie en de diverse functies van de hoevecomponenten verwijzen naar de voormalige agrarische activiteit.
Volgens de dorpslegenden werden in het complex clandestiene missen opgedragen tijdens de Franse Revolutie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Valik

Valikstraat 2 (Kortessem)
Voormalige hoeve uit de 18de eeuw, met veel oudere aanleg. Heden U-vormig complex, samengesteld uit een poortvleugel, het woonhuis, de voormalige stallen en een deel van de voormalige dwarsschuur.