Beschermd monument

Watermolen Oude Theunissenmolen: molengebouw en inrichting

Beschermd monument van 18-11-1993 tot heden
ID: 2146   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2146

Besluiten

Watermolen Theunissenmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 18-11-1993  ID: 2579

Beschrijving

De Oude Theunissenmolen of Oude Molen te As, meer bepaald het molengebouw en de volledige inrichting, is beschermd als monument.


Waarden

De Oude Theunissenmolen; met inbegrip van het molengebouw, de volledige inrichting (maalstenen, meelbak, jakobsladder, mengvat, galgen, graankuiser Maxik, trieur, houten silo, dieselmotor Mo√ęss (dit alles met toebehoren), het waterrad, het sluiswerk, met goot en konsole, het verdeelwerk, het toevoerkanaal vanaf het verdeelwerk tot de molen, het afvoerkanaal (gedeelte met gemetste oeverversteviging)), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als volledige en goed bewaarde watermolen daterend van de late 19de eeuw, later voorzien van een dieselmotor en met een smalle toevoergeul op een kunstmatige berm.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Oude Theunissenmolen

Oude Molenweg 69 (As)
Watermolen op de Bosbeek, voor het eerst vermeld in 1551. Toen in 1717 de gemeentelijke molen, de Nieuwe Molen, in gebruik genomen werd, kreeg hij de naam Oude Molen .