Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentelijke basisschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
21462
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21462

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 59. Gemeentelijke basisschool van 1921 n.o.v. A. Dugardyn (Brugge), destijds met een gesloten karakter met muur en poort aan de straat cf. prentbriefkaart. Renovatie in 1969 n.o.v. architect R. Vandenbulcke (Melle) o.m. verwijdering van de aandaken; sanerings- en uitbreidingswerken van de klassen n.o.v. Buro II (Roeselare) in 1999. N.W.-directeurswoning aan de straat en aansluitende W.-klassAanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentelijke basisschool

Roeselarestraat 59-61 (Staden)
Gemeentelijke basisschool van 1921 naar ontwerp van A. Dugardyn (Brugge), destijds met een gesloten karakter met muur en poort aan de straat zie prentbriefkaart. Renovatie in 1969 naar ontwerp van architect R. Vandenbulcke (Melle) onder meer verwijdering van de aandaken; sanerings- en uitbreidingswerken van de klassen naar ontwerp van Buro II (Roeselare) in 1999.