Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen De Wachter met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-04-1982 tot heden

ID
2148
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2148

Besluiten

Windmolen De Wachter en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1982  ID: 1788

Beschrijving

Deze bescherming betreft de windmolen De Wachter met zijn ruime omgeving waarin zich de parochiekerk Sint-Martinus, de pastorie en het kasteel van Dilsen bevinden.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de molen als volgt werd gemotiveerd: "De industrieel-archeologische waarde van de molen en zijn omgeving wordt gevormd doordat de molen als beltmolen deel uitmaakt van een landelijke omgeving, waarbij kerk, kasteel en molen de historisch gegroeide visuele bakens vormen van het dorpsgezicht Dilsen."Waarden

De windmolen De Wachter is met zijn omgeving beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen De Wachter met omgeving

Heilderveld (Dilsen-Stokkem)
De stenen windmolen De Wachter, die werd gebruikt om koren te malen, heeft vier zolders en is gebouwd op een aarden ophoging. De molen is gelegen aan het Heilderveld te Dilsen.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Ter Motten

Europalaan 25 (Dilsen-Stokkem)
Het huidige kasteel werd gebouwd in 1725 door baron Michel de Rosen. De oudste voorstelling van het kasteel biedt de tekening van Remacle Le Loup van circa 1738.


Parochiekerk Sint-Martinus

Europalaan 63 (Dilsen-Stokkem)
De nieuwe kerk in neogotische stijl werd gebouwd in 1908-12 in het centrum van de nieuwe dorpskern, die zich in het gehucht Houtissen had ontwikkeld en ondertussen belangrijker was geworden dan het oorspronkelijk centrum.


Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Europalaan 65 (Dilsen-Stokkem)
Neogotische pastorie, gelegen naast de kerk, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Alleenstaand breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak.


Windmolen De Wachter

Heilderveld zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
Molen De Wachter, gebouwd in 1871, is een bewaarde molenromp die teruggaat op een korenmolen, type stenen bovenkruier, bergmolen (beltmolen). De molen maakt deel uit van een landelijke omgeving, waarbij kerk, kasteel en molen de historisch gegroeide visuele bakens vormen van het dorpsgezicht Dilsen. Conische bakstenen molenromp op een deels afgegraven, met gras begroeide belt in een weide.