Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
21485
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21485

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaande villa in "regionalistische" stijl middenin een bij het kasteelpark aansluitende tuin. Twee traveeën en één bouwlaag, vermoedelijk naar ontwerp van architecten F. Petit en J. Obozinski (Ukkel), uit het begin van de jaren 1920.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Diksmuidseweg 389 (Ieper)
Alleenstaande villa in "regionalistische" stijl middenin een bij het kasteelpark aansluitende tuin. Twee traveeën en één bouwlaag, vermoedelijk naar ontwerp van architecten F. Petit en J. Obozinski (Ukkel), uit het begin van de jaren 1920.